ข่าวผู้บริหาร


ข่าวเด่น

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ เช่าพื้นที่คณะสังคมศาสตร์ ประจำปี 2559

รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป สำนักงานคณะ

เปลี่ยนแปลงวันสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป สำนักงานคณะ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป สำนักงานคณะ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (สัมภาษณ์) ระดับคณะ ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา

more...
more...
more...