ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2558