ชมรมศึกษาปัญหาเพื่อการพัฒนาภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมจัด ณ สถานสงเคราะห์บ้านเด็กเวียงพิงค์