คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2559