ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ เลขที่ E210025 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559