เปลี่ยนแปลงวันสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป สำนักงานคณะ