ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2559