ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาคณะสื่อสารมวลชน ประจำปี 2559