รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ เช่าพื้นที่คณะสังคมศาสตร์ ประจำปี 2559